Петък 12, Юли 2024г.

Администрация:

Петя Недялкова Дукова - гл. счетоводител

Радка Христова Димитрова - касиер-счетоводител

Маргарита Методиева Христова - технолог

Ивайло Костадинов Костадинов - шофьор

Весела Ванчева Георгиева - ЗАС

 

Група Брягово

Драгана Вълкова Недялкова-касиер-домакин-1/2; помощник възпитател-1/2
Ангелина Тенчева Господинова-готвач-1/2; помощник възпитател-1/2      


Група  ВОЙВОДОВО

Даниела Тенева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Любка Манолова Лячева - готвач-1/2;помощник възпитател-1/2                                                                                                         Неджатин Салиф Али - работник поддръжка

група  ВЪГЛАРОВО
Мария Славчева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Златка Александрова-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2

група  ДИНЕВО
Димитрина Божинова Костадинова -касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Марина Атанасова Койнова-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2 

група  КНИЖОВНИК
Тонка Стратева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2 
Теодора Митрева-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2     

група  КОЗЛЕЦ
Севгинар Джафер-касиер домакин 1/2; помощник възпитател 1/2
Мариета  Георгиева-помощник възпитател-1/2,готвач 1/2

група  КОНУШ
Златка Георгиева Камбурова - касиер домакин1/2;помощник възпитател1/2 
Христина Христова Петрова - готвач1/2;помощник възпитател 1/2

Нурсен Нуриева Алиева - помощник възпитател

група  КРИВО  ПОЛЕ
Грозданка Такова -касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2 
Виолета Василева Георгиева--готвач-1/2;помощник възпитател-1/2


група  МАЛЕВО
Сийка  Узунова-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Биляна Георгиева -готвач-1/2;помощник възпитател-1/2 

Валентина Христова Карабозова - помощник възпитател                                                             
Елена Стефанова Пересьова - медицинска сестра

група  МАНДРА
Даниела Челебиева-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Гичка Марчева-готвач-1/2;помощник възпитател-1/2  

група СТАМБОЛИЙСКИ
Румяна Кирева-касиер домакин-1/2;помомощник възпитател-1/2
Милена Колева Вълчева - помощник възпитател-1/2 


група  УЗУНДЖОВО
Иванка Ангелова-касиер домакин-1/2;помощник възпитател-1/2
Живка Петкова - готвач

Красимира Атанасова - помощник възпитател
Ресмие Мустафа-помощник възпитател

Донка Русева - медицинска сестра

 

 

Сподели: