Четвъртък 23, Март 2023г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР 2014-2020г., дейност 3.2

Публикувана на: 08.06.2021г. (обновена на: 08.06.2021 16:41:00)

Обучение на учители, психолози и педагогически съветници за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения - базови и за напреднали нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение и други за повишаване дигиталната компетентност на учащещите се по проекта.

Сподели: