Четвъртък 23, Март 2023г.

Ред и условия за прием на деца в ДГ 21 ”Вихрогонче’

-заявление до директора;

-ксерокопие от акта за раждане на детето;

-медицински изследвания :

-изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразите,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ,

-изследвания за кръв и урина,извършени не по-рано от 7 дни преди постъпването в ДГ,

-бележка от личния лекар за контактност, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването;

за ясла -освен посочените по горе изледвания се изисква и изледване на единия от родителите за Васерман,извършено не по-рано от 6 месеца преди постъпване на детето в ДГ;

-лична здравно-профилактична карта,попълнена от личния лекар на детето;

-данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията по Наредба 15 от 2005г. за имунизациите в РБългария;

Сподели: