Вторник 19, Октомври 2021г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДГОТВЕН ИЛИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ