Неделя 14, Април 2024г.

Обществен съвет

Публикувана на: 21.01.2020г. (обновена на: 22.01.2020 17:14:00)

Обществен съвет към ДГ №21

създаден на 17.01.2020 година

Състав на Обществения съвет

Председател: Георги Димитров - родител

Членове: Милен Славов - представител на първостепенния разпоредител Община Хасково

               Петър Добрев - родител

              Дияна Нанева   - родител

              Нурие Ходжа   - родител

 

Резервни членове:

Представител на Община Хасково - Кремена Кондова

Представители на родителите:

1. Асие Вели

2. Людмила Бойкова

3. Галя Петкова

                                        

                                              

Сподели: