Четвъртък 23, Март 2023г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯНА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ ДГ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НАЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023г.

Публикувана на: 21.10.2022г.