Неделя 14, Април 2024г.

Обучение на тема“ Работа в екип“ и обмяна на добри педагогически практики

На 10.06.2022 година педагогическите специалисти от ДГ посетиха ДГ "Слънце", к.к. Слънчев бряг и обмениха добри педагогически практики.

На 11.06.2022 година  се проведе обмяна на опит и споделяне на добри педагогически практики между: ДГ №15 "Слънце", гр. Хасково, ДГ №19 "Щурче", гр. Хасково, ДГ №21 "Вихрогонче", с. Конуш и ДГ №22 4Звънче", гр. Хасково. Място: к.к. Слънчев бряг, хотел "Бургас";

Публикувана на: 28.06.2022г.

7

Сподели: