Неделя 14, Април 2024г.

Обучение по тема: "Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството"от 13.11.2022 г. до 23.11.2022 г., с продължителност 16 академични часa.

Участваха 26 учители.

Публикувана на: 17.11.2022г.

Квалификация

Сподели: