Четвъртък 23, Март 2023г.

БРЯГОВО - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

ВОЙОВОДОВО - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

ВЪГЛАРОВО - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

ДИНЕВО - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

КНИЖОВНИК - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

КОЗЛЕЦ - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

КОНУШ - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

КРИВО ПОЛЕ - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

МАЛЕВО /ОТ 2 ДО 4 ГОДИШНИ/

МАЛЕВО /ОТ 5 ДО 7 ГОДИШНИ/

МАНДРА - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

СТАМБОЛИЙСКИ - РАЗНОВЪЗРАСТОВА

УЗУНДЖОВО 1 - /ОТ 5 ДО 7 ГОДИШНИ

УЗУНДЖОВО 2 - /ОТ 2 ДО 4 ГОДИШНИ/

Във всички групи е създадена отлична материална база, за оглеждане и възпитаване на деца от 2 до 7 годишна възраст.