Събота 31, Юли 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 14.11.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 04842-2018-0001
Описание на поръчката: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №21 "ВИХРОГОНЧЕ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ