Събота 31, Юли 2021г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 06.12.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 21 „Вихрогонче”
Вид на процедурата: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ