Сряда 29, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
06.12.2019г. Вид на процедурата:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 21 „Вихрогонче”
Свързана преписка
06.12.2019г.
14.11.2018г. Вид на процедурата:
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Уникален номер в Регистъра на ОП:
04842-2018-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №21 "ВИХРОГОНЧЕ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Свързана преписка
14.11.2018г.